Επιστολή της Επιτροπής Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων ΠΠΕ σε συνέχεια επιτόπιας επίσκεψης μελών της Επιτροπής

Ιούνιος 2020


Δεύτερη Αξιολόγηση

Ιούλιος 2019


Αναφορά προόδου “Ελευσίνα 2021”

Μάϊος 2019


Πρώτη Αξιολόγηση – Έκθεση της ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων

Οκτ 2018


Επιστολή της Επιτροπής Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων ΠΠΕ σε συνέχεια επιτόπιας επίσκεψης μελών της Επιτροπής

Ιούλιος 2018


Τελική έκθεση ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων

Δεκ 2016


Ανακήρυξη της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης στην Ελλάδα

Μαρ 2016