Νέα

[Έληξε] Στέλεχος Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής

18.01.2021

Η Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης αναζητά νέο/α συνεργάτη

για τη θέση του/της Στελέχους Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής

Για την αναλυτική περιγραφή της θέσης, τα απαραίτητα τυπικά προσόντα καθώς και για την υποβολή του βιογραφικού σας, δείτε όλες τις λεπτομέρειες στο παρακάτω link:

Στέλεχος Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής

Ισχύς πρόσκλησης έως και Πέμπτη, 21/1/2021, 14:00 μ.μ.