Νέα

[Έληξε] Διευθυντής Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών

05.05.2021

Η Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2023 αναζητά μέσω της ICAP Recruitment Solutions νέο/α συνεργάτη για τη θέση του/της Διευθυντή Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών.

Αντικείμενο της Διεύθυνσης είναι ο αναλυτικός προσδιορισμός και η εξασφάλιση και ορθή λειτουργία όλων των υποδομών που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για την υλοποίηση του έργου της καθώς και η παρακολούθηση του έργου της Αξιολόγησης της ΠΠΕ όπως αυτή έχει ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι κυριότερες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι εξής:

 • Η χωροθέτηση των κτηριακών υποδομών ή άλλων προσωρινών κατασκευών που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της Εταιρείας σε συνεργασία με τη Γενική Καλλιτεχνική Διεύθυνση.
 • Η εποπτεία της διαχείρισης των υφιστάμενων υποδομών που αξιοποιεί η Εταιρεία και η κάλυψη των συνολικών αναγκών σε κτηριακές υποδομές.
 • Η εποπτεία της οργάνωσης και η εξασφάλιση των απαιτούμενων υποδομών που έχει προγραμματίσει η Εταιρεία να χρησιμοποιήσει για την εφαρμογή του προγράμματός της, σε άμεση συνεργασία και συνεννόηση με τη Γενική Καλλιτεχνική Διεύθυνση και κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία.
 • Η συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς (Δήμος Ελευσίνας, Περιφέρεια Αττικής, ΕΦΑΔΑ, ΟΛΕ κ.λπ.) για την έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων έργων, προκειμένου να είναι έτοιμες προς χρήση όλες οι απαραίτητες υποδομές.
 • Η εποπτεία της παρακολούθησης της εξέλιξης των διαδικασιών σχεδιασμού, δημοπράτησης και υλοποίησης των έργων υποδομών και συμπληρωματικών έργων που υλοποιεί ή έχει δεσμευτεί να υλοποιήσει ο Δήμος Ελευσίνας ή άλλη προϊστάμενη αρχή του δημοσίου και σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την το έργο της Ελευσίνα 2021.
 • Η εποπτεία για την πραγματοποίηση μισθώσεων κτηριακών εγκαταστάσεων ή την αξιοποίηση παραχωρηθέντων ακινήτων, ή την πραγματοποίηση κτηριακών εργασιών ανακαίνισης σε υπάρχοντα ακίνητα σε συνεννόηση με τις λοιπές εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Εταιρείας.
 • Η εποπτεία και ο έλεγχος της διατύπωσης ορθών και ειδικών προδιαγραφών για τη σύνταξη μελετών και όρων διακήρυξης προκειμένου να διενεργηθούν διαγωνισμοί και προμήθειες σχετιζόμενες με τις παραπάνω εργασίες σε συνεργασία με τη Γενική Καλλιτεχνική Διεύθυνση, τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής και τη Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Η κατάρτιση του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης, η παρακολούθηση της υλοποίησής του και τέλος ο απολογισμός σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.
 • Η εποπτεία για το σχεδιασμό και την επίβλεψη εκτέλεσης μικρών τεχνικών έργων παρέμβασης στις κτηριακές υποδομές.
 • Η εποπτεία για την αδειοδότηση και τήρηση της νομιμότητας σχετικά με κάθε παρέμβαση που εκτελείται από την Εταιρεία, τη μέριμνα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για την πραγματοποίηση των δράσεων της.
 • Η εποπτεία για τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την ασφάλεια του κοινού που θα προσέλθει για την παρακολούθηση των δράσεων της.
 • Η μέριμνα για τον σχεδιασμό, την έγκριση και αδειοδότηση τυχόν κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη διευκόλυνση του κοινού. Η ευθύνη για την εισήγηση της πιθανής αναβολής δράσεων σε περιπτώσεις που δεν μπορεί εγγυηθεί την ασφάλεια των επισκεπτών (π.χ. COVID-19, πιθανά ακραία καιρικά φαινόμενα) και των εγκαταστάσεων.
 • Η παρακολούθηση των διαδικασιών που αφορούν στον τουριστικό σχεδιασμό της πόλης και σε ζητήματα μετακινήσεων, φιλοξενίας και διαχείρισης επισκεπτών καθώς και η υποστήριξη των πρωτοβουλιών Τουριστικής Ανάπτυξης και Σχεδιασμού της πόλης της Ελευσίνας.
 • Η συμμετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της Αξιολόγησης της Εταιρείας από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και η ενημέρωση για την πορεία αυτής, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διευθύνουσας Συμβούλου.
 • Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας σχετικής με την αρμοδιότητα της Διεύθυνσης που του/της ανατίθεται από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Πολεοδόμου
 • Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εμπειρίας ως μηχανικός ή τεχνικός σύμβουλος με εξειδίκευση τον τομέα του πολιτισμού
 • Πολύ καλή γνώση της σχετικής νομοθεσίας και των βασικών αρχών δημόσιας διοίκησης, δημοσίων διαγωνισμών
 • Πολύ καλή κατανόηση της φιλοσοφίας και της αποστολής του θεσμού των Πολιτιστικών Πρωτευουσών και συγκεκριμένα του προγράμματος της Ελευσίνας και ικανότητα να υπηρετήσει τους σκοπούς του.
 • Πολύ καλή γνώση του Autocad , Autocad Map ή περιβάλλοντος GIS.
 • Πολύ καλή γνώση κατάρτισης οικονομικών πινάκων και κοστολόγησης
 • Άριστη γνώση MS OFFICE
 • Εμπειρία σε διαχείριση ομάδων και κατανομής αρμοδιοτήτων
 • Άριστη γνώση αγγλικών σε προφορικό και γραπτό λόγο.
 • Δυνατότητα συχνών μετακινήσεων για εργασίες εκτός γραφείου με ιδιόκτητο μέσο μεταφοράς

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε παρεμφερές αντικείμενο
 • Δεύτερη ξένη γλώσσα σε πολύ καλό επίπεδο (Γαλλικά).
 • Εμπειρία και γνώση της Ελευσίνας και της γύρω περιοχής.
 • Εργασία σε απαιτητικούς ρυθμούς.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές έως 19/5/2021.

*Οι αμοιβές για όλες τις θέσεις υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο ως ΝΠΙΔ και αφορούν μέγιστη απασχόληση ενός χρόνου με δικαίωμα ανανέωσης έως και τη λύση της εταιρίας το 2022 χωρίς δικαίωμα μονιμοποίησης σε φορείς του Δημοσίου σύμφωνα με το Άρθρο 66 του Νόμου 4509/17.

Για υποβολή αιτήσεων πατήστε εδώ