Νέα

Νέα Θέση Εργασίας

23.10.2020

Η Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης αναζητά μέσω της ομάδας Hiring Solutions του kariera.gr νέο/α συνεργάτη

για τη θέση του/της Στελέχους Επικοινωνίας-New Media.

Για την αναλυτική περιγραφή της θέσης, τα απαραίτητα τυπικά προσόντα καθώς και για την υποβολή του βιογραφικού σας, δείτε όλες τις λεπτομέρειες στο παρακάτω link:

Στέλεχος Επικοινωνίας-New Media