φωτογραφία: Πηνελόπη Γερασίμου

ΕΛΕVSIS: άφιξη του Αξιοσημείωτου | πρόσωπο, αντικείμενο ή γεγονός

Συνώνυμα: έλευση, άφιξη, εμφάνιση, ανάδυση, υλοποίηση, Επιφάνεια,
συμβάν, χάραμα, γένεση, έγερση, ερχομός, ενσάρκωση

Η Ελευσίνα αποτελεί την τέταρτη κατά σειρά Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, που φιλοξενείται στην Ελλάδα. 

Μία από τις πέντε πιο σημαντικές ιερές πόλεις της αρχαιότητας, η πόλη των Ελευσίνιων Μυστηρίων και γενέτειρα του Αισχύλου, η Ελευσίνα, χάρη στο φυσικό της λιμάνι και τη στρατηγική της θέση, 21 χλμ. δυτικά της Αθήνας, στο Θριάσιο Πεδίο στο βoρειοδυτικότερο άκρο του Σαρωνικού κόλπου, μετατράπηκε από τον 19ο αιώνα και μετά σε παραγωγική μηχανή της Ελλάδας κι ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά της κέντρα. Τα σημάδια της εκβιομηχάνισης κυριαρχούν στο σώμα της πόλης, επικαλύπτοντάς το και δημιουργώντας συχνά την αντίληψη ενός τόπου, που κρατά καλά φυλαγμένο τον πολιτιστικό του πλούτο, ως ένα διαχρονικό μυστήριο. 

2023 ELEVSIS Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης:

Ανάπτυξη της υλικής και πνευματικής οικονομίας της πόλης με τη βοήθεια του πολιτισμού και της έρευνας.

Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης ως θεσμός επικεντρώνεται στην ανάδειξη του πλούτου, της ποικιλομορφίας και των κοινών πτυχών των πολιτισμών της Ευρώπης, φιλοδοξώντας να ενισχύσει τους δεσμούς και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών. Στοχεύει, επίσης, στην ανάδειξη και την ανάπτυξη της υλικής και άυλης οικονομίας της πόλης, με τη διαμεσολάβηση και παρέμβαση της Τέχνης, του Πολιτισμού και της Έρευνας. 

Αντλώντας έμπνευση από την πλούσια ιστορία της πόλης, η 2023 ELEVSIS διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με γενικό τίτλο ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ, που κινείται σε τέσσερις στρατηγικές κατευθύνσεις: Πολιτισμός, Άνθρωπος, Πόλη και Περιβάλλον. Επιπλέον, αντανακλώντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά της πόλης και τις σύγχρονες προκλήσεις, που αντιμετωπίζει τόσο η Ελευσίνα όσο και η Ευρώπη, διαμορφώνονται και οι τρεις κεντρικοί θεματικοί άξονες του προγράμματός της, διακριτοί και διασυνδεδεμένοι: Άνθρωπος/Κοινωνία, Περιβάλλον και Εργασία. 

Η 2023 ELΕVSIS Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης επιχειρεί να αποκαλύψει την αθέατη πλευρά της Ελευσίνας σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την πόλη και τους ανθρώπους της.

Αναλυτικά το καλλιτεχνικό όραμα και οι στρατηγικοί στόχοι της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης εδώ: Καλλιτεχνικό Όραμα – 2023 ELEVSIS

2023 ELEVSIS: Μία αρχαία γραφή επανέρχεται

Η αλλαγή στη γραφή του ονόματος της εταιρείας, βασίζεται σε ένα κυρίαρχο είδος γραφής όπου το λατινικό U αντικαθίσταται από το αρχαίο λατινικό V – αυτό το ανεστραμμένο ελληνικό Λ – όπου και τα δυο μαζί, μέσα στη συνέχεια των συνειρμών είναι σε θέση να υπενθυμίσουν τη συνύπαρξη του Άνω και του Κάτω κόσμου, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ελευσινιακής μυθολογίας. Επιλέγεται, καθώς εξαλείφει οποιαδήποτε δυσκολία και σύγχυση στην προφορά για την οποία έχουν εκφραστεί κατ΄ επανάληψη παράπονα από ξένους για τη δυσκολία που δημιουργούσε το eu του Eleusis στις διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες (όϊ για τούς Γερμανούς, ού για τους Αγγλοσάξωνες, κλπ.). Δημιουργείται λοιπόν μία παγκόσμια και αδιαμφισβήτητη πια ηχητική ταυτότητα της Ελευσίνας. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται και ο διεθνής χαρακτήρας της, κύριος στόχος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Άλλωστε το V, που ήταν κύρια  γραφή σχεδόν μέχρι τον 14ο αιώνα πριν εμφανιστεί το U, εχρησιμοποιείτο όχι σπάνια και στη θέση του Υ, στις αρχαίες επιγραφές αλλά και σε σύγχρονες επιγραφικές προσπάθειες – όπως απεικονίζεται στο γνωστό δομικό τουβλάκι, με γραφή ΕΛΕVΣΙΝΑ, που παρήγαγε μέχρι αρκετά πρόσφατα βιοτεχνία της Ελευσίνας.

Επιπλέον, επιλέγεται η χρονολογία να προηγείται της ονομασίας, ακολουθώντας τη λογική όπου σε όλα τα κρίσιμα γεγονότα προηγείται η χρονική σήμανση που προσδιορίζει το πότε μέσα στην ιστορία, σε μια προσπάθεια να εντυπωθεί ιστορικά  ο χρόνος  όπου συνέβη το αξιοσημείωτο (2023 AD), ακολουθούμενο φυσικά από το ΠΟΥ συνέβη αυτό, σφραγίζοντας με σημασία τον χρόνο: 2023 ELEVSIS.