Η θεματική “The Working Classes” φαντάζεται το ανθρωπινό δυναμικό του αύριο και την ανταγωνιστικότητα να προκύπτουν μέσα από τη συνάρτηση της τέχνης με τομείς της παράγωγης όπως η βιομηχανία, το εμπόριο και οι υπηρεσίες. Το πρόγραμμα «το μέλλον ξεκινάει εδώ» εστιάζει στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία ως παράγοντες που διαμορφώνουν το εργασιακό περιβάλλον του αύριο.

Το πρόγραμμα συνδέει την τέχνη με την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία. Ειδικότερα, εστιάζει σε τομείς όπως η ιατρική επιστήμη και οι σύγχρονες τεχνολογίες, με έργα που παράγονται από την επαφή Ευρωπαίων καλλιτεχνών από διαφορετικούς τομείς (παραστατικές τέχνες, τέχνες του λόγου, μουσική, εικαστικά) με αυτούς τους χώρους. Τα έργα συνθέτουν το υλικό ενός φεστιβάλ ανοιχτού σε όλη την πόλη και φιλοξενούνται σε διαφορετικά σημεία, διαμορφώνοντας έτσι διαδρομές μέσα στην πόλη που είναι ταυτόχρονα πορείες και προβολές στο μέλλον. Το φεστιβάλ φιλοξενεί επίσης μια σειρά συζητήσεων, workshops και εκπαιδευτικά προγράμματα βασισμένα στα ζητήματα που θίγουν τα έργα.