Η θεματική “The EU Working Classes” φαντάζεται το ανθρωπινό δυναμικό του αύριο και την ανταγωνιστικότητα να προκύπτουν μέσα από τη συνάρτηση της τέχνης με τομείς της παράγωγης όπως η βιομηχανία, το εμπόριο και οι υπηρεσίες. Το πρόγραμμα “Culture my profession/Culture my hobby” εστιάζει στους μετασχηματισμούς που υφίσταται το πεδίο της πολιτισμικής παράγωγης και την αυξανόμενη ρευστότητα των ορίων ανάμεσα στην επαγγελματική και ερασιτεχνική δραστηριότητα σε αυτόν το χώρο.

Στη σύγχρονη εποχή, η τέχνη είναι πανταχού παρούσα στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Τα όρια μεταξύ του επαγγελματία και μη δημιουργού γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα, καθώς οι συνθήκες εργασίας για τους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες του πολιτιστικού χώρου διαφέρουν πολύ από χώρα σε χώρα. Συνολικά, στην Ευρώπη παρατηρείται αυξανόμενη ανασφάλεια όσον αφορά το πεδίο της πολιτιστικής παραγωγής, καθώς οι μειώσεις στους κρατικούς προϋπολογισμούς για τον πολιτισμό είναι φαινόμενο που γενικεύεται σε όλες τις χώρες. Το ενδιαφέρον στοιχείο, ωστόσο, είναι ότι, παρά τις μειώσεις των πόρων, η καλλιτεχνική δραστηριότητα και παραγωγή κάθε άλλο παρά μειώνονται. Αυτή η ανισορροπία πόρων και παραγωγής είναι μοναδικό φαινόμενο. Σε όλους τους άλλους παραγωγικούς τομείς, όταν ο εργαζόμενος σταματήσει να πληρώνεται, σταματάει και να εργάζεται. Μήπως τελικά το πεδίο της πολιτιστικής παραγωγής είναι ο «αδύναμος κρίκος» της παραγωγικής αλυσίδας; Η τέχνη είναι, τελικά, επάγγελμα ή χόμπι; Και ποια είναι τα προσόντα και οι δεξιότητες που καλείται να έχει ο επαγγελματίας του Αύριο; Πώς τοποθετούνται οι Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης απέναντι στο ολοένα και πιο ρευστό εργασιακό περιβάλλον του πολιτιστικού χώρου; Η ενότητα εστιάζει σε συζητήσεις, συναντήσεις, έργα και δράσεις με άξονα τη βιωσιμότητα του πολιτιστικού πεδίου της Ευρώπης και τη σημασία του για τη συνολικότερη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών κοινωνιών.