Η θεματική “The Working Classes” φαντάζεται το ανθρωπινό δυναμικό του αύριο και την ανταγωνιστικότητα να προκύπτουν μέσα από τη συνάρτηση της τέχνης με τομείς της παράγωγης όπως η βιομηχανία, το εμπόριο και οι υπηρεσίες. Το πρόγραμμα “Αrt Ιndustry” συνδέει την τέχνη με τομείς της παραγωγής όπως η βιομηχανία, το εμπόριο και οι υπηρεσίες.

Μπορούν οι καλλιτέχνες να αποτελέσουν μέρος του εργασιακού περιβάλλοντος μιας βιομηχανίας ή ενός καταστήματος; Και αν ναι, τι επίδραση έχει η παρουσία τους στον τρόπο εργασίας και στην αποδοτικότητα αυτών των τομέων; Και αντίστροφα: πώς επιδρούν αυτά τα παραγωγικά περιβάλλοντα στον καλλιτέχνη και τη δουλειά του; Το πρόγραμμα ενώνει με καινοτόμους τρόπους την τέχνη με τομείς της παραγωγής όπως η βιομηχανία, το εμπόριο και οι υπηρεσίες. Η ενότητα περιλαμβάνει έργα που προκύπτουν από residencies καλλιτεχνών σε επιχειρήσεις της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών.