Η τρίτη κεντρική θεματική αντιστοιχεί στην τρίτη μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα τόσο η Ελευσίνα όσο και η Ευρώπη: την πρόκληση-ανάγκη επαναπροσδιορισμού της σχέσης μας με τον Εαυτό μας (Τhe EU Working Classes), που αποκρυσταλλώνεται στη σχέση μας με την εργασία, καθώς, μέσω της εργασίας ικανοποιούμε τις ανάγκες μας για επιβίωση, δημιουργικότητα και αναγνώριση. Η ανάγκη μας για επιβίωση, δημιουργικότητα και αναγνώριση αποκρυσταλλώνεται στη σχέση μας με την εργασία. Η αυξανόμενη ανεργία σε όλη την Ευρώπη αλλά και η ικανοποίηση που αντλεί το άτομο από την εργασία του είναι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Η βιωσιμότητα σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο εξαρτάται σε τεράστιο βαθμό από την ικανότητά μας να προσαρμοστούμε σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. H καινοτομία εξαρτάται από την ικανότητά μας να συνδέσουμε την ιδέα με την υλοποίηση, την τέχνη με την παραγωγή.

Η θεματική “The EU Working Classes” φαντάζεται το ανθρώπινο δυναμικό του Αύριο και την ανταγωνιστικότητα να προκύπτουν μέσα από τη συνάρτηση της τέχνης με τομείς της παραγωγής όπως η βιομηχανία, το εμπόριο και οι υπηρεσίες. Δημιουργεί συνέργειες ανάμεσα σε καλλιτέχνες και επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων, ανάμεσα σε καλλιτέχνες και επιστήμονες, ανάμεσα σε καλλιτέχνες και αθλητές, μέσα από 4 ενότητες. Το πρόγραμμα “Art Industry” συνδέει την τέχνη με τομείς της παραγωγής όπως η βιομηχανία, το εμπόριο και οι υπηρεσίες. Το πρόγραμμα «Το μέλλον ξεκινάει εδώ» εστιάζει στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία ως παράγοντες που διαμορφώνουν το εργασιακό περιβάλλον του Αύριο.Το πρόγραμμα «Τέχνες και Αθλητισμός» εστιάζει στον ελεύθερο χρόνο,συνδέοντας την τέχνη με αθλητικές δραστηριότητες. Τέλος, το πρόγραμμα “Culture My Profession/Culture My Hobby” εστιάζει στους μετασχηματισμούς που υφίσταται το πεδίο της πολιτισμικής παραγωγής και την αυξανόμενη ρευστότητα των ορίων ανάμεσα στην επαγγελματική και ερασιτεχνική δραστηριότητα σε αυτόν το χώρο.