Η θεματική EUrbanisation αντιστοιχεί στην πρόκληση -ανάγκη επαναπροσδιορισμού της σχέσης μας με τον άλλο. Το πρόγραμμα «Ευρώπη των πολιτών» εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται η ευρωπαϊκή κοινότητα εσωτερικά. Στον τρόπο που σχετιζόμαστε ο ένας με τον άλλο εντός του πολιτισμικού μορφώματος της Ευρώπης.

Το εν λόγω πρόγραμμα εμπνέεται, αφενός, από τη φιλοδοξία της Ευρώπης να συνιστά μια κοινωνία πολιτών και, αφετέρου, από το θέατρο. Το θέατρο είναι η κατεξοχήν πολιτική τέχνη. Η τέχνη που γεννιέται στο πλαίσιο της πόλης,και μάλιστα της δημοκρατικής πόλης. Η δημοκρατία είναι το σύστημα οργάνωσης της πόλης και το θέατρο ο μηχανισμός διαλόγου και κριτικής αυτού του συστήματος εκ μέρους των πολιτών. Η Ελευσίνα, ως πατρίδα του Αισχύλου, του πρώτου δραματικού ποιητή της ιστορίας, διατηρεί μια ιδιαίτερη σχέση με την τέχνη του θεάτρου. Η ενότητα εστιάζει τόσο στο πολιτικό τοπίο της Ευρώπης όσο και, μέσα από το πρότζεκτ «Αισχύλος», στο θέατρο ως εργαλείο διαλόγου και συμμετοχής των πολιτών στα κοινά.