Η δεύτερη κεντρική θεματική αντιστοιχεί στη δεύτερη μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα τόσο η Ελευσίνα όσο και η Ευρώπη: την πρόκληση-ανάγκη επαναπροσδιορισμού της σχέσης μας με τον Άλλο (EUrbanisation). Η ευρωπαϊκή ταυτότητα διαμορφώνεται σήμερα μέσα από τα κοινά της πόλης. Αυτές οι ομαδοποιήσεις του πληθυσμού της πόλης δεν υπαγορεύονται τόσο από ένα κοινό παρελθόν, καθορίζονται μάλλον από τις συνθήκες της ζωής μας μέσα στην πόλη: την εργασία μας, τη γειτονιά που κατοικούμε, το σχολείο μας, τις σπουδές μας κλπ. Έτσι, στη σύγχρονη πόλη ο άνθρωπος φτιάχνει τις δικές του συνάψεις, τα δικά του δίκτυα. Και αυτά τα δίκτυα φαίνονται σήμερα να απλώνονται οριζόντια σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Μεγαλώνουν και διευρύνονται, διαπερνώντας οριζόντια τα εθνικά σύνορα και αγκαλιάζοντας πολίτες σε πολλές διαφορετικές πόλεις. Η Ελευσίνα και η Ευρώπη έχουν κοινό σημείο επαφής τους την πολυπολιτισμικότητα, καθώς αμφότερες συντίθενται από πληθυσμούς διαφορετικής προέλευσης που προσπαθούν να συνυπάρξουν οικοδομώντας έναν κοινό τόπο.

Η σύγχρονη Ελευσίνα, όπως και πολλές σύγχρονες ευρωπαϊκές πόλεις,είναι προϊόν μιας διαδικασίας μετανάστευσης που κινητοποιείται από την ανάγκη για εργασία και εκβάλλει στην αστικοποίηση, στη συνύπαρξη πληθυσμών που δε συνδέονται μεταξύ τους με δεσμούς παρελθόντος αλλά με δεσμούς παρόντος και μέλλοντος. Όπως η Ευρώπη συντίθεται μέσα από μια διαρκή διαδικασία αναζήτησης του μοντέλου συνύπαρξης διαφορετικών εθνών,τα οποία εντοπίζονται και σε διακριτούς γεωγραφικούς χώρους, έτσι και η Ελευσίνα συντίθεται από πολλές διαφορετικές εθνικοτοπικές ομάδες. Ορισμένες κατοικούν σε διακριτές χωροταξικά γειτονιές μέσα στην πόλη. Έτσι, στο μοντέρνο κόσμο, η Ελευσίνα, όπως και η Ευρώπη, διαμορφώνει την ταυτότητά της μέσα από τη διαδικασία της αστικοποίησης. Πρόκειται για μια διαρκή προσπάθεια συνύπαρξης, μια προσπάθεια δημιουργίας του Κοινού Τόπου,η οποία δεν υπαγορεύεται από την αναγωγή σε ένα κοινό παρελθόν αλλά από την παρούσα συνθήκη, από την καθημερινότητα, από τις αντικειμενικές συνθήκες που επιβάλλει η διαδικασία του να ζούμε και να εργαζόμαστε μαζί.

Έτσι, αντιμετωπίζοντας την Ελευσίνα ως «καθρέφτη» της Ευρώπης, η συγκεκριμένη θεματική εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η ευρωπαϊκή κοινωνία, στον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε ο ένας με τον άλλο, μέσα από 4 προγράμματα. Το πρόγραμμα «Ευρώπη των Πολιτών»εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται η ευρωπαϊκή κοινότητα εσωτερικά. Στον τρόπο που σχετιζόμαστε ο ένας με τον άλλο εντός του πολιτισμικού μορφώματος της Ευρώπης. Το πρόγραμμα «Ευρώπη, κόρη του Φοίνικα» επικεντρώνεται στον τρόπο που σχετίζεται η Ευρώπη με τους ξένους, εστιάζοντας στα ζητήματα μετανάστευσης και προσφυγιάς. Το πρόγραμμα «Λιμάνι Διασύνδεσης» εξετάζει τη σχέση της Ευρώπης με μακρινές περιοχές και πολιτισμούς, όπως η Κίνα και η Ινδία. Τέλος, το πρόγραμμα «Μυστήρια» μελετά τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές πόλεις προβάλλουν εαυτές στις περιοχές της φαντασίας και των αισθήσεων, στην πόλη ως αισθητική εμπειρία. Από τον 20ό αιώνα μέχρι σήμερα, τα φεστιβάλ γίνονται στην Ευρώπη το κύριο όχημα μέσω του οποίου η πόλη προβάλλεται στο συλλογικό φαντασιακό.