Η θεματική EUnvironment περιλαμβάνει 4 προγράμματα, που αντιστοιχούν σε σημαντικά πεδία της σχέσης του σύγχρονου ανθρώπου με το περιβάλλον. Το πρόγραμμα «οικοπολιτισμός» εστιάζει στην κλιματική αλλαγή, την ενέργεια και την ανακύκλωση.

Είναι κοινώς παραδεκτό ότι η σχέση μας με το περιβάλλον αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση του Αύριο. Η Ελευσίνα είναι ένας τόπος όπου οι επιπτώσεις της ανάπτυξης στο περιβάλλον λαμβάνουν διαστάσεις οικουμενικού προβλήματος, καθώς η μόλυνση του περιβάλλοντος από τη βιομηχανία υψηλής όχλησης επηρέασε τον άλλοτε ιερό τόπο λατρείας της Μητέρας Γης, της φύσης. Την εικοσαετία 1960-1980, το περιβάλλον της Ελευσίνας υποβαθμίστηκε σημαντικά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την έντονη κινητοποίηση του πληθυσμού γύρω από τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Η Ελευσίνα ήταν και είναι πρωτοπόρα πόλη στην Ελλάδα στον τομέα της ανακύκλωσης. Είναι η μοναδική πόλη στην Ελλάδα που διαθέτει Δημοτικό Κέντρο Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων. Παράλληλα, στην περιοχή δραστηριοποιούνται πολλές καινοτόμες επιχειρήσεις ανακύκλωσης πρώτων υλών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα και δράσεις που εστιάζουν στα ζητήματα του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, της ενέργειας, της ρύπανσης, της ανακύκλωσης, της επαναχρησιμοποίησης,της κυκλικής οικονομίας. Κεντρικό πρότζεκτ της ενότητας είναι ένα Ecofestival, με έργα οικολογικής τέχνης, καθώς επίσης έργα και δράσεις που ευαισθητοποιούν τους πολίτες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος.