Λήψη απόφασης για τον απολογισμό της «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» για το Οικονομικού Έτους 2020

23.02.2021


Πρόσκληση της 3ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου διά περιφοράς

22.02.2021


Πρόσκληση της 2ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

15.02.2021


Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 683/21-12-2020 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείσα δυνάμει της με αρ. πρωτ. 680/24-12-2020 τροποποίησης, μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΙΔΑΚΗ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΙΡΗΣ Ο.Ε.» για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου Mystery 6 “PARADISE” | Μυστήριο 6_ “ΤΟΣΟ ΩΡΑΙΑ ΟΣΟ ΕΔΩ, ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ”

02.02.2021


Πρόσκληση της 1ης συνεδρίασης ΔΣ διά περιφοράς

29.01.2021


Έγκριση των όρων της τριμερούς συμφωνίας μεταξύ 1. Της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ», 2. Της εταιρείας με την επωνυμία «AEROWAVES DANCE ACROSS EUROPE COMPANY LIMITED» και 3. Της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «DANCE CULTURAL CENTRE UNITIVA» για την υλοποίηση του έργου «SPRING FORWARD 2021»

18.01.2021


Απόφαση Ανάκλησης Pilot Cities

30.12.2020


Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 683/21-12-2020 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΙΔΑΚΗ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΙΡΗΣ Ο.Ε.» για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου Mystery 6 “PARADISE” | Μυστήριο 6_ “ΤΟΣΟ ΩΡΑΙΑ ΟΣΟ ΕΔΩ, ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ” στο πλαίσιο των δράσεων Χριστουγέννων

30.12.2020


Προκήρυξη μέσω ανοιχτής πρόσκλησης για τη θέση Στελέχους Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών και Προσωπικού της Εταιρείας

30.12.2020