Έγκριση των όρων της τριμερούς συμφωνίας μεταξύ 1. Της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ», 2. Της εταιρείας με την επωνυμία «AEROWAVES DANCE ACROSS EUROPE COMPANY LIMITED» και 3. Της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «DANCE CULTURAL CENTRE UNITIVA» για την υλοποίηση του έργου «SPRING FORWARD 2021»

18.01.2021


Απόφαση Ανάκλησης Pilot Cities

30.12.2020


Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 683/21-12-2020 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΙΔΑΚΗ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΙΡΗΣ Ο.Ε.» για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου Mystery 6 “PARADISE” | Μυστήριο 6_ “ΤΟΣΟ ΩΡΑΙΑ ΟΣΟ ΕΔΩ, ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ” στο πλαίσιο των δράσεων Χριστουγέννων

30.12.2020


Προκήρυξη μέσω ανοιχτής πρόσκλησης για τη θέση Στελέχους Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών και Προσωπικού της Εταιρείας

30.12.2020


Μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 19/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ισχύει τροποποιηθείσα, μόνο όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης “ATELIER FOR ART AND PRODUCTION MANAGERS”

30.12.2020


Έγκριση πρακτικών 19ης Συνεδρίασης Δ.Σ.

30.12.2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

29.12.2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

24.12.2020


Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών 2021

24.12.2020