Νέα

Ανάκληση της μετακίνησης και δαπάνης της Διευθύντριας Πολιτιστικής Στρατηγικής, κας Αγγελικής Λαμπίρη, στην πόλη Cluj, Ρουμανία, για τη δίδυμη Συνάντηση Πολιτισμός 2030 στη Ρουμανία.

04.10.2019