Λήψη απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισμού του Προγράμματος “Atelier for Art & Production Managers” και την έγκριση της δαπάνης και των τεχνικών προδιαγραφών της συνεργασίας με το FESTIVAL ACADEMY

24.02.2021


Λήψη απόφασης για την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης και εργασίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού βάσει του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ενιαίο μισθολόγιο)

23.02.2021


Λήψη απόφασης την διεξαγωγή των εκδηλώσεων του καλλιτεχνικού προγράμματος και λοιπών διοικητικών υποχρεώσεων, πέραν του συμβατικών ωρών λειτουργίας της Εταιρείας

23.02.2021


Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση χρήσης της «Παγίας εντολής πληρωμών» για το έτος 2021, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Οικονομικής Λειτουργίας και ορισμός υπεύθυνου υπαλλήλου

23.02.2021


Λήψη απόφασης για τον απολογισμό της «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» για το Οικονομικού Έτους 2020

23.02.2021


Πρόσκληση της 3ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου διά περιφοράς

22.02.2021


Πρόσκληση της 2ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

15.02.2021


Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 683/21-12-2020 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείσα δυνάμει της με αρ. πρωτ. 680/24-12-2020 τροποποίησης, μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΙΔΑΚΗ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΙΡΗΣ Ο.Ε.» για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου Mystery 6 “PARADISE” | Μυστήριο 6_ “ΤΟΣΟ ΩΡΑΙΑ ΟΣΟ ΕΔΩ, ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ”

02.02.2021


Πρόσκληση της 1ης συνεδρίασης ΔΣ διά περιφοράς

29.01.2021