Προκήρυξη για την άμεση κάλυψη θέσης Κοστολόγησης, Τεχνικών Προδιαγραφών και Εκτέλεσης Παραγωγής, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του άρθρου 66 του Ν. 4509/2017, όπως ισχύει τροποποιηθείς με το Ν. 4807/2021

30.07.2021


Προκήρυξη για την άμεση κάλυψη της θέσης Στελέχους Διεύθυνσης Κτηριακών Εγκαταστάσεων & Υποδομών – Χωροθέτησης Καλλιτεχνικών Έργων, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του άρθρου 66 του Ν. 4509/2017, όπως ισχύει τροποποιηθείς με το Ν. 4807/2021

30.07.2021


Προκήρυξη για την άμεση κάλυψη της θέσης Στελέχους Διεύθυνσης Επικοινωνίας και Marketing/New Media, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του άρθρου 66 του Ν. 4509/2017, όπως ισχύει τροποποιηθείς με το Ν. 4807/2021

30.07.2021


Προκήρυξη για την άμεση κάλυψη της θέσης Στελέχους Διεύθυνσης Επικοινωνίας και Marketing/Χορηγιών, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του άρθρου 66 του Ν. 4509/2017, όπως ισχύει τροποποιηθείς με το Ν. 4807/2021

30.07.2021


Προκήρυξη για την άμεση κάλυψη της θέσης Στελέχους Λογιστηρίου/Προσωπικού, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του άρθρου 66 του Ν. 4509/2017, όπως ισχύει τροποποιηθείς με το Ν. 4807/2021

30.07.2021


Προκήρυξη για την άμεση κάλυψη τριών (3) θέσεων Στελεχών για το Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων, Προμήθειων, Διαγωνισμών και Διαφάνειας, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του άρθρου 66 του Ν. 4509/2017, όπως ισχύει τροποποιηθείς με το Ν. 4807/2021

30.07.2021


Προκήρυξη για την άμεση κάλυψη της θέσης Στελέχους Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του άρθρου 66 του Ν. 4509/2017, όπως ισχύει τροποποιηθείς με το Ν. 4807/2021

30.07.2021


Προκήρυξη για την άμεση κάλυψη της θέσης Στελέχους Διεύθυνσης Πολιτιστικής Ανάπτυξης, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του άρθρου 66 του Ν. 4509/2017, όπως ισχύει τροποποιηθείς με το Ν. 4807/2021

30.07.2021


Προκήρυξη για την άμεση κάλυψη της θέσης Στελέχους Διεύθυνσης Πολιτιστικής Κατάρτισης, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του άρθρου 66 του Ν. 4509/2017, όπως ισχύει τροποποιηθείς με το Ν. 4807/2021

30.07.2021