Νέα

Ανοιχτή Πρόσκληση για Δήλωση Συμμετοχής | Atelier for Arts and Production Managers

17.02.2020

Η Ακαδημία Φεστιβάλ και η Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, ένα χρόνο μετά την επιτυχή διεξαγωγή του πρώτου Atelier for Greek Festival Managers στην Ελλάδα, διοργανώνει το Atelier for Arts and Production Managers σε συνεργασία με τους οργανισμούς Drosos Foundation, Artslink και Zoukak Theatre Company Beirut

Πρόκειται για το πρώτο διεθνές ειδικά σχεδιασμένο Atelier, το οποίο αναπτύσσεται από τον Μάιο έως τον Δεκέμβριο του 2020 και καλεί 30 ανερχόμενους ή έμπειρους Καλλιτεχνικούς Διευθυντές, Επιμελητές, Υπεύθυνους Παραγωγής και Πολιτιστικούς Διαχειριστές, από την Αλβανία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιορδανία, τον Λίβανο, την Παλαιστίνη, τη Βόρειο Μακεδονία, το Μαρόκο, την Τυνησία, την Τουρκία και τη Σερβία. Στόχος του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να εστιάσουν στη σχέση καλλιτεχνικού περιεχομένου και παραγωγής, μέσα από τη μεταξύ τους ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών και υπό την καθοδήγηση καταξιωμένων επαγγελματιών του πολιτιστικού χώρου, με τέτοιο τρόπο που θα εξελίξει τη δουλειά τους τόσο σε πρακτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο οράματος και νέων ιδεών. 

Το πρόγραμμα που ξεκινά από την Ελευσίνα (1-5 Μαΐου 2020) διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες και διοργανώνεται από την Ακαδημία Φεστιβάλ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού  προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη «Act for Global Change: A Global Conversation from the Arts to the World (ACT)», σε συνεργασία με την Ελευσίνα 2021 και τους οργανισμούς Drosos Foundation, Artslink και Zoukak Theatre Company Beirut. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι στις 2 Μαρτίου 2020


Γιατί στην Ελευσίνα;

Η Ακαδημία Φεστιβάλ (Festival Academy) είναι μια πρωτοβουλία του σημαντικότερου οργανισμού που αφορά τα Ευρωπαϊκά φεστιβάλ, του European Festivals Association (EFA), τη μοναδική ένωση σε διεθνές επίπεδο που ενώνει περίπου 100 φεστιβάλ που πραγματοποιούνται σε 40 χώρες. Επιπλέον, η Ακαδημία Φεστιβάλ είναι ο βασικότερος Ευρωπαϊκός αλλά και παγκόσμιος καταλύτης στον τομέα της κατάρτισης και της επιμόρφωσης των επαγγελματιών του πολιτιστικού χώρου που ασχολούνται με τη διοργάνωση φεστιβάλ, με επίκεντρο την ουσία των φεστιβάλ: την τέχνη και τους καλλιτέχνες.Η Ακαδημία Φεστιβάλ μοιράζεται, ανταλλάσσει και προωθεί την τεχνογνωσία στην καλλιτεχνική επιμέλεια, στον προγραμματισμό και στη διοργάνωση φεστιβάλ. Μέσω της ενδυνάμωσης μιας νέας γενιάς ηγετών και της δημιουργίας διεθνών επαγγελματικών ευκαιριών για τους διοργανωτές φεστιβάλ, αναπτύσσει και διατηρεί ένα δίκτυο επαγγελματιών παγκοσμίως, όπου τα προγράμματα κατάρτισης και η διεθνοποίηση τους είναι καθοριστικής σημασίας.

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώθηκε το πρώτο Atelier for Greek Festival Managers (15-17.02.2019), το πρώτο πρόγραμμα κατάρτισης ειδικά προσαρμοσμένο τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της ελληνικής επαγγελματικής κοινότητας. Το τριήμερο αυτό πρόγραμμα αποτέλεσε πηγή έμπνευσης τόσο για τους συμμετέχοντες επαγγελματίες που δημιούργησαν το Ελληνικό Δίκτυο Επιμελητών Φεστιβάλ, ένα δίκτυο για τα φεστιβάλ και για τους ανθρώπους τους, όσο και για τους διοργανωτές.

Στη βάση αυτής της εμπειρίας η πρώτη παγκόσμια έκδοση Atelier for Arts and Production Managers ξεπήδησε ως πρωτοβουλία της Ελευσίνας 2021 και της Ακαδημίας Φεστιβάλ και αποβλέπει στη διεύρυνση των εξειδικευμένων/προσαρμοσμένων προγραμμάτων κατάρτισης, εστιάζοντας σε επιμόρφωση επαγγελματιών συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών.

Έτσι η Ελευσίνα, η πόλη που φιλοξενεί τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021, μετατρέπεται σε κέντρο διασύνδεσης και απόκτησης τεχνογνωσίας για τους επαγγελματίες του πολιτισμού σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, κέντρο ανταλλαγής εμπειριών και προβληματισμού για το παρόν και το μέλλον του καλλιτεχνικού πεδίου.

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει;

Αυτό το τριμερές οκτάμηνο πρόγραμμα απευθύνεται σε διευθυντές παραγωγής και διοργανωτές φεστιβάλ που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους από περιοχές όπως η Αλβανία, η Ελλάδα, η Κύπρος, ο Λίβανος, η Ιορδανία, η Παλαιστίνη, η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία, η Τουρκία, η Τυνησία και το Μαρόκο, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, εθνικότητας, οι οποίοι ενδιαφέρονται για ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των φεστιβάλ και που επιθυμούν να βελτιώσουν τις διοικητικές τους δεξιότητες, να μάθουν από καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου και να ανταλλάξουν ιδέες και καλές πρακτικές με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Απευθύνεται σε συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται για τη διοργάνωση και για τους νέους τρόπους συνεργασίας και βιώσιμης παραγωγής. Επιπλέον, απευθύνεται σε συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται να γίνουν μέρος ενός δικτύου που εστιάζει στην ανταλλαγή γνώσεων και στη δικτύωση. Στο τέλος του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα φύγουν με διευρυμένες δεξιότητες στη διοργάνωση φεστιβάλ, στην επιμέλεια  και στην παραγωγή, με ένα ευρύ νέο προσωπικό και επαγγελματικό δίκτυο και με έμπνευση για νέους τρόπους ανάπτυξης και παραγωγής έργων

Κατά τη διάρκεια ολόκληρου του προγράμματος οι συμμετέχοντες καθοδηγούνται από καταξιωμένους Καλλιτεχνικούς Διευθυντές Φεστιβάλ και Διευθυντές Παραγωγής, οι οποίοι αναλαμβάνουν ρόλο μέντορα και μοιράζονται την πλούσια εμπειρία τους καθώς και τις προκλήσεις που έχουν αντιμετωπίσει στην επαγγελματική τους πορεία.

Τι είναι το Atelier for Art & Production Managers;

Το Atelier ξεκινά από την ίδια την ουσία των φεστιβάλ – τις τέχνες, τον καλλιτέχνη και το κοινό. ‘Ολα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε κατά τη διάρκεια της κατάρτισης με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σχετίζονται με αυτή την ουσία: γιατί κάνουμε ό,τι κάνουμε, για ποιον και με ποιον; Απευθύνεται επίσης στο «πώς» κάνουμε πράγματα που σχετίζονται περισσότερο με την πλευρά της παραγωγής ενός φεστιβάλ ή μιας καλλιτεχνικής δράσης.

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης που διοργανώνεται από την Ακαδημία Φεστιβάλ είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των συγκεκριμένων συμμετεχόντων και έχει αναπτυχθεί στη βάση της ανάλυσης των προσδοκιών των συμμετεχόντων που επιλέχθηκαν. Επικεντρώνεται θεματικά στα ζητήματα που διατυπώνονται στις αιτήσεις των συμμετεχόντων, τα οποία αναπτύσσονται διεξοδικά, γίνονται αντικείμενο αναλυτικής επεξεργασίας κατά τη διάρκεια του Atelier και σχετίζονται άμεσα με το εκάστοτε πλαίσιο στο οποίο κάθε φορά το Atelier φιλοξενείται, μέθοδος που καθιστά το κάθε Αtelier ξεχωριστό.

Αναλυτικό πρόγραμμα

To Atelier for Arts and Production Managers δομείται ως ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα το οποίο διερευνά όλες τις φάσεις προγραμματισμού ενός φεστιβάλ καθώς και την παραγωγή ενός καλλιτεχνικού έργου. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με 3 ενότητες που χρονικά καλύπτει ένα αρκετά μεγάλο διάστημα από τον Μάιο έως τον Δεκέμβριο του 2020, με σκοπό να εμβαθύνει σε όλες τις φάσεις και τις προκλήσεις του επαγγελματικού πεδίου των συμμετεχόντων.

 • Εισαγωγική συνάντηση – Ενότητα Ι | 1-5 Μαΐου 2020, Ελευσίνα / Ελλάδα

Η ενότητα I επικεντρώνεται στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών ανάμεσα σε έμπειρους και ανερχόμενους καλλιτεχνικούς επιμελητές όσο και υπεύθυνους παραγωγής πάνω στους διαφορετικούς τρόπους προγραμματισμού και παραγωγής καλλιτεχνικών έργων και καλλιτεχνικών οργανώσεων.  

 • Πρόγραμμα Φιλοξενίας – Ενότητα ΙΙ  | Μάιος – Νοέμβριος 2020 (τουλάχιστον 1 εβδομάδα)

Μόλις οι συμμετέχοντες ολοκληρώσουν την Ενότητα Ι, μπορούν να μεταβούν στην ενότητα ΙΙ, ένα πρόγραμμα φιλοξενίας μιας εβδομάδας σε ένα φεστιβάλ διεθνούς φήμης, μέσα από το τεράστιο δίκτυο της Ακαδημίας Φεστιβάλ και του European Festivals Association (EFA). 

 • Τελική συνάντηση – Ενότητα ΙΙΙ  | Δεκέμβριος 2020, Βηρυτός/Λίβανος)

Μια τριήμερη συνάντηση, απολογιστικού χαρακτήρα, που συγκεντρώνει όλες τις εμπειρίες και τις γνώσεις που θα προκύψουν από την πρώτη συνάντηση και το πρόγραμμα φιλοξενίας. 

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης θα είναι μόνο η αρχή, καθώς οι συμμετέχοντες γίνονται μέλη ενός παγκόσμιου δικτύου φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο (650 αποφοίτους από παραπάνω από 80 χώρες) και ενός νέου δικτύου που προέκυψε από το Atelier for Greek Festival Managers. 

Θεματικές

Τα ζητήματα που τίθενται κατά τη διάρκεια του προγράμματος είναι τα εξής:

 • Διαφορετικά μοντέλα καλλιτεχνικής επιμέλειας
 • Ηγετικές ικανότητες
 • Όραμα και αποστολή
 • Ενεργοποίηση και διατήρηση κοινού / κοινοτήτων
 • Καινοτομία
 • Αντίκτυπος της τέχνης και των καλλιτεχνικών διοργανώσεων / φεστιβάλ
 • Ρόλος των επιμελητών και των καλλιτεχνικών οργανισμών σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο
 • Βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο και πολλαπλοί τρόποι χρηματοδότησης (πέραν των επιχορηγήσεων)
 • Νέες τεχνολογίες
 • Βιώσιμη παραγωγή καλλιτεχνικού έργου, φεστιβάλ
 • Διαχείριση χώρων και ανθρώπινου δυναμικού
 • Διαφορετικά εργαλεία σχεδιασμού, εργαλεία αξιολόγησης & παρακολούθησης, εργαλεία ανάλυσης προκλήσεων και ευκαιριών
 • Σχέση μεταξύ Καλλιτεχνικού Διευθυντή και Διευθυντή Παραγωγής, με έμφαση στη συνειδητοποίηση και εφαρμογή του οράματος του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, εξετάζοντας το πρακτικό σκέλος με ιδιαίτερη προσοχή πάντα σε συνεργασία με τους καλλιτέχνες
 • Άλλα θέματα ανάλογα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων και το τοπικό πλαίσιο του Atelier

Επιθυμητά  αποτελέσματα

 • Ανάπτυξη ικανοτήτων, δεξιοτήτων και γνώσεων σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Ψηφιακές εργαλειοθήκες συλλογής γνώσεων που διανέμονται σε μια μεγαλύτερη καλλιτεχνική κοινότητα που δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη περιοχή.
 • Μια πλατφόρμα ανταλλαγής καλλιτεχνών και επαγγελματιών του πολιτισμού που αναλαμβάνουν διαφορετικούς ρόλους και που προέρχονται από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές οι οποίες όμως μοιράζονται παρόμοιες προκλήσεις και ευκαιρίες, που συνδέονται μεταξύ τους ιστορικά (Βαλκάνια, Μέση Ανατολή και Βόρειος Αφρική).
 • Καλύτερη κατανόηση και γνώση της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής και των δυνατοτήτων της σχετικά με τη διοργάνωση φεστιβάλ και άλλων πολιτιστικών δρώμενων.
 • Το πρόγραμμα προσφέρει χρόνο και χώρο για να δημιουργηθούν νέες μελλοντικές συνεργασίες από ανθρώπους με διαφορετικό πλαίσιο αναφοράς, στη βάση των αρχών της αλληλεγγύης, της πολιτισμικότητας και των θεμελιωδών οικουμενικών αξιών.
 • Συμμετοχή σε ένα περιφερειακό δίκτυο εξειδικευμένων επαγγελματιών στον τομέα της πολιτιστικής παραγωγής και στο παγκόσμιο δίκτυο των αποφοίτων της Ακαδημίας Φεστιβάλ, που αριθμεί σήμερα 699 άτομα από περισσότερες από 80 χώρες από κάθε ήπειρο.

Πρακτικές πληροφορίες 

 • Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 200 € και για τις 3 Ενότητες του προγράμματος. 
 • Το κόστος συμμετοχής καλύπτει όλα τα έξοδα που αφορούν την διαμονή, την  διατροφή και τα μεταφορικά έξοδα για τις Ενότητες Ι & ΙΙΙ. Για το πρόγραμμα φιλοξενίας σε φεστιβάλ (Ενότητα ΙΙ), τα φεστιβάλ που θα σας φιλοξενήσουν προσφέρουν τη διαμονή, τα έξοδα μεταφοράς για τοπικές μετακινήσεις, τα γεύματα ή την ημερήσια αποζημίωση και την ασφάλισή του χώρου εργασίας.
 • Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες του προγράμματος (όπως διαμονή, έξοδα μετακίνησης, διατροφή, έκδοση και κόστος θεωρήσεων εισόδου(visa) κ.α.) μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ακαδημία Φεστιβάλ στο email  info@thefestivalacademy.eu
 • Μετά την επιλογή, οι συμμετέχοντες καλούνται να παραδώσουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο για ένα καλλιτεχνικό έργο πάνω στο οποίο ήδη εργάζονται  ή επιθυμούν να αναπτύξουν. Αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Φεστιβάλ.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής

Η επιλογή των 30 συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση. Οι αιτούντες καλείστε να απαντήσετε σε ερωτήσεις για το ποιοι είστε, ποια είναι η επαγγελματική σας εμπειρία, οι προσδοκίες σας σχετικά με το πρόγραμμα και το σημαντικότερο: το κίνητρό συμμετοχής σας  στο πρόγραμμα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα μέχρι τις 2 Μαρτίου 2020

Οι  υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν έως τις 11 Μαρτίου 2020.

Συνεργάτες του προγράμματος Atelier for Arts and Production Managers

Χρηματοδότης προγράμματος Atelier for Arts and Production Managers

Η Ακαδημία Φεστιβάλ είναι μία πρωτοβουλία του EFA